Certyfikat PRINCE2®

Na co dzień zajmujemy się organizacją szkoleń i działań rozwojowych dla pracowników naszych Klientów, staramy się jednak nie zapominać o sobie! Kolejna osoba w Human Focus zdobyła nowe kompetencje. Magdalena Kapusta, która w naszym zespole jest Głównym Specjalistą w Obszarze Księgowości, zdała egzamin i uzyskała certyfikat: PRINCEFoundation Certificate in Project Management.

PRINCE2® jest kompleksową metodyką zarządzania projektami. Rozwinęła się w Wielkiej Brytanii, gdzie znalazła szerokie zastosowanie w tamtejszych agencjach rządowych. Dziś jest częścią ogólnoświatowego standardu zarządzania w projektach publicznych i prywatnych, gdzie skupia się na sposobach zarządzania ryzykiem, jakością i prowadzeniem nadzoru.

Magdo! Wiemy, ile pracy włożyłaś w ukończenie kursu – gratulujemy!

 

Powrót

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.