Projekt rozwojowy dla Nautiqus

Współczesny manager musi łączyć wiele cech i umiejętności. Ma być nie tylko ekspertem w swojej dziedzinie, ale również mentorem, coachem, nadzorcą i kontrolerem. Poza specjalistyczną wiedzą, powinien posiadać wiele kompetencji miękkich na poziomie zarządzania czasem, delegowania zadań, motywacji i komunikacji. Rosnące wymagania powodują, że kadra managerska musi dziś nieustannie poszerzać swoje umiejętności.

Świadomi tych wyzwań, rozpoczęliśmy pracę nad nowym projektem rozwojowym realizowanym dla naszego Klienta – Firmy Nautiqus. Celem projektu jest Rozwój Kompetencji Managerskich w Zarządzaniu Sytuacyjnym. Współpracę w tym zakresie podjęliśmy na podstawie wcześniej zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych. Ze względu na dynamiczny rozwój i wzrost zatrudnienia – managerowie Firmy potrzebują wsparcia w rozwoju umiejętności zarządczych.

Szacowany czas na realizację projektu to 5 – 8 miesięcy. Na poszczególnych etapach przedsięwzięcia uczestnicy wezmą udział w cyklu warsztatów, szkoleń i spotkań szkoleniowo – coachingowych, podczas których poznają narzędzia do podnoszenia efektywności pracy, do zwiększania spójności zarządzania i spójności komunikacji, do koncentracji na celach i do skutecznego rozwiązywania problemów.

Wierzymy, że po zakończeniu Projektu Rozwój Kompetencji Managerskich w Zarządzaniu Zespołem i Procesem – kadra managerska Nautiqus będzie jeszcze lepiej przygotowana do zarządzania zespołem i prowadzenia go do wspólnie wyznaczonych celów w obliczu zmiennych wymagań rynku.

Nautiqus Sp. z o.o. to podmiot o ponad 20-letnim doświadczeniu w branży TSL. Zespół tworzą przede wszystkim spedytorzy, żeglugowcy i agenci celni, elastycznie dostosowujący się do zmian w otoczeniu biznesowym i chętnie sięgający po nowe technologie. Nautiqus wyróżnia dobra atmosfera pracy i przyjazne relacje z kontrahentami, a także nastawienie na jakość i wysoki poziom usług. www.nautiqus.pl

Zobacz, jak było na pierwszym szkoleniu z cyklu.

Powrót

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.