Spadek znaczenia wykształcenia uniwersyteckiego

? Spadek znaczenia wykształcenia uniwersyteckiego na rynku pracy.

To żadne odkrycie, zapewne świat zmienia się szybciej niż kształcenie na uniwersytetach. Co jakiś czas mam okazję pozyskać informacje, które tylko potwierdzają to zjawisko. Czy pracodawcy nie cenią wiedzy?

W stanach Zjednoczonych ostatnio badano zjawisko dopasowania wykształcenia do rynku pracy w dwóch płaszczyznach.
? Poddano weryfikacji strukturę wykształcenia wśród zatrudnionych w dużych i nowoczesnych koncernach (np. Google). Okazało się, że systematycznie wzrasta % osób, które nie posiadają wyższego wykształcenia.
? Zapytano pracujących na uniwersytetach oraz pracodawców, czy wiedza którą uzyskują studenci szkół wyższych jest przydatna w późniejszej pracy? Proporcje odpowiedzi na TAK były następujące:
? 96% – pracownicy uniwersytetów
? 11% – pracodawcy

Patrząc na te dane można dojść do wniosku, że dwa światy – naukowy i biznesowy nie mają ze sobą wiele wspólnego. Dane są z USA, gdzie nauka rozwija się zdecydowanie szybciej niż w Polsce.
Na szczęście pracodawcy cenią wiedzę i konkretne kompetencje, jednak często bardziej doceniają konkretne kursy i certyfikaty.

?Oczywiście są profesje, których nie wykształcimy inaczej niż na bazie kilkuletnich studiów (np. lekarze), jednak świat zmienia się bardzo dynamicznie, a programy studiów wyższych są przewidziane na kilka lat, a ich korekta też zapewne nie odbywa się co roku.

?Świat nie jest czarno-biały. Każdy z nas poznał młodych absolwentów bardzo dobrze przygotowanych i kompetentnych. Warto zauważyć, że często to ich indywidualna zasługa – aktywność daleka od minimalizmu, pasja, zaangażowanie, poszukiwanie nowości w dziedzinie, w której się kształcą. Wśród przedstawicieli świata uniwersyteckiego są też osoby, które same są pasjonatami i zarażają młodych obszarem nauki, którym się zajmują. Mowa jednak o jednostkach. Systemowo świat realny oraz kształcenie uniwersyteckie oddalają się od siebie coraz bardziej.

✔ Czy jest szansa na zmianę tego trendu?

Powrót

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.