Warsztaty Rekrutacyjne

Wysokie koszty fluktuacji personelu to poważny problem dla coraz większej ilości firm. Duży poziom rotacji może skutkować obniżeniem poziomu pracy, a przede wszystkim nadmiernie obciąża osoby odpowiedzialne za wdrażanie i szkolenie nowych członków zespołu. Jeśli sytuacja utrzymuje się zbyt długo – tracimy coraz więcej czasu, energii i pieniędzy, a frustracja personelu rośnie. Pomijając obiektywnie trudną dla przedsiębiorstw sytuację na rynku pracy, jedną z głównych przyczyn zjawiska rosnącej fluktuacji jest niedopasowanie pracowników do stanowisk i brak modelowych procedur rekrutacji i wdrożenia.

Warsztaty Rekrutacyjne to projekt rozwojowy, który realizujemy w firmie naszego Klienta. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie Modelu Rekrutacji i Modelu Wdrożenia, a w efekcie – obniżenie poziomu rotacji pracowników oraz związanych z tym kosztów.

Podczas Warsztatów Rekrutacyjnych koncentrujemy się na diagnozie stanu obecnego oraz stworzeniu Profilu Poszukiwanego Pracownika, który będzie dopasowany do zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień charakterystycznych dla stanowiska. Określamy źródła pozyskania kandydatów, zasady dystrybucji informacji, a także szczegółowo opisujemy etap wdrożenia, przypisując role do poszczególnych zadań.

Nie warto niczego zostawiać przypadkowi. Modelowe procedury rekrutacji i wdrożenia minimalizują ryzyko zatrudnienia niedopasowanego pracownika, a także zwiększą szansę na sprawne wdrożenie i weryfikację.

Jesteś zainteresowany organizacją Warsztatów Rekrutacyjnych w swojej firmie? Napisz do nas

Powrót

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.