Human Focus| Rekrutacja | Kadra managerska

Kadra managerska

Wspieramy klientów w działaniach rozwijających ich biznes. Jednym z kluczowych procesów we wzmacnianiu pozycji rynkowej firmy jest pozyskanie odpowiedniej kadry managerskiej. Prowadzony przez nas proces Excutive Search jest realizowany z zachowaniem pełnej dyskrecji. Pozwala na pozyskiwanie fachowców z istotną pozycją w branży, będących specjalistami w swojej dziedzinie.

Pomagamy w przygotowaniu firmy do przeprowadzenia rekrutacji kadry managerskiej. To działanie często wiąże się z większą zmianą, ma służyć osiąganiu konkretnych celów biznesowych. Działamy zgodnie z priorytetami pracodawcy, często prowadząc poszukiwania wśród osób pełniących analogiczne funkcje w konkurencyjnych podmiotach. Niektóre projekty obejmują poszukiwania poza branżą – poszukiwany jest przede wszystkim dobry manager, który da nowe spojrzenie, impuls rozwojowy.

Jak działamy?

  • Realizacji projektu towarzyszy intensywny networking prowadzony w interesującym nas obszarze. Docieramy do najlepszych/najbardziej oczekiwanych managerów i w bezpośrednim kontakcie budujemy zainteresowanie ofertą. Weryfikujemy kluczowe kompetencje, dotychczasowe dokonania oraz referencje kandydatów.
  • Klient otrzymuje od nas szczegółowy raport, zawierający nasze rekomendacje, ułatwiające podjęcie ostatecznej decyzji. Nasza usługa objęta jest gwarancją.
  • W takich projektach uwzględniamy ryzyko biznesowe związane z wdrożeniem nowej osoby do przedsiębiorstwa. Nasze wynagrodzenie płatne jest w transzach, z których ostatnia związana jest z końcem okresu gwarancji.

 

Zapytaj o ofertę Powrót