Human Focus | Kreowanie liderów

Kreowanie liderów

Kreowanie Liderów,czyli rekrutacja wewnętrzna, to proces, w którym wybierani są pracownicy o określonym profilu, których pracodawca będzie przygotowywał do przyszłych zadań.

Cały proces obejmuje określenie pożądanego profilu pracownika, określenie jego potrzeb szkoleniowych, niezbędnego doświadczenia i ścieżki kariery, która umożliwi mu pełnienie roli lidera w Organizacji.

Jako, że jednym z kluczowych determinantów sukcesu firmy jest zapewnienie stabilnych zasobów osobowych, zarządzanie rozwojem pracowników staje się drogą do pozyskania i utrzymania wykwalifikowanej kadry.

Warto sprawdzić, czy dysponujemy wśród naszych pracowników, osobami, które mogłyby wejść na ścieżkę do dobrego przywództwa.

Wykształceni przez nas liderzy mają najlepsze kompetencje w zakresie budowania zespołów, innowacyjności, motywowania, planowania, podejmowania decyzji, przywództwa i wywierania wpływu.

Lider, to ktoś więcej niż manager, a my wiemy, jak go odkryć.

megafonOferty Pracy

Aktualne procesy rekrutacyjne.

Sprawdź

 

Konsultacja Powrót