Human Focus | Rozwój firm

Rozwój firm

Czy wiesz, że z 7000 przebadanych firm ze 130 krajów, aż 92% wie, że nie jest prawidłowo zorganizowana, a tylko 14% z nich wie, jak ta reorganizacja powinna wyglądać? Rozwój organizacji i pracowników, dobrze zdefiniowana strategia działania i skonkretyzowane oraz mierzalne efekty to klucz do realizacji celów biznesowych.

Nasza oferta:

Rozwój organizacji | Rozwój firmWarsztaty Strategiczne

Dedykowane Właścicielom, Zarządowi oraz kluczowym managerom firmy. To doskonałe narzędzie do definiowania i realizacji założonych celów. Zadania jakie wykonujemy z wykorzystaniem warsztatów strategicznych mają zawsze charakter rozwojowy.

Sprawdź

 

Szkolenia

Wspieraj rozwój kompetencji swoich pracowników i ciesz realnymi korzyściami biznesowymi.

  • ZARZĄDZANIE
  • SPRZEDAŻ
  • OBSŁUGA KLIENTA

Jeśli te obszary wymagają wzmocnienia w twojej firmie przytujemy program pod kątem potrzeb konkretnych pracowników.

Sprawdź

 

Rozwój organizacji | Rozwój firmAnalizy Personalne

Audyt obejmuje analizę stanu obecnego zasobów ludzkich i towarzyszących im procesów pod kątem określenia potrzeb rozwojowych. Celem przeprowadzenia diagnozy jest przygotowanie Przedsiębiorstwa do realizacji wyznaczonych zadań w sposób zorganizowany, efektywny i zapewniający stały rozwój.

Sprawdź

 

człowiek w budynkuKreowanie liderów

Kreowanie liderów to kluczowy element zarządzania rozwojem pracowników i wprowadzenie do organizacji transparentnych zasad ścieżek karier.

Sprawdź

 

Rozwój organizacji | Rozwój firmAudyt Zasobów i Procesów

Audyt obejmuje analizę stanu obecnego zasobów ludzkich i towarzyszących im procesów pod kątem określenia potrzeb rozwojowych. Celem przeprowadzenia diagnozy jest przygotowanie Przedsiębiorstwa do realizacji wyznaczonych zadań w sposób zorganizowany, efektywny i zapewniający stały rozwój.

Sprawdź

 

Rozwój organizacji | Rozwój firmOptymalizacja Struktury

Dla naszych Klientów opracowujemy efektywne rozwiązania przystosowane do otoczenia rynkowego, w którym funkcjonują. Wspólnie opracowujemy m.in. mapy procesów, katalogi kompetencji, określamy zakres decyzyjności czy usprawniamy przepływ informacji, a do przeprowadzonych działań dostosowujemy strukturę organizacyjną.

Sprawdź

 

Rozwój organizacji | Rozwój firmModele Kompetencyjne

Stworzenie modelu kompetencyjnego buduje nie tylko świadomość managerów i kluczowych pracowników firmy, ale daje bazę, która może być podstawą wzrostu efektywności organizacji. Efektem naszych prac jest nie tylko profesjonalna dokumentacja,ale też konkretne umiejętności zdobywane przez pracowników oraz impuls rozwojowy dla całego zespołu.

Sprawdź

 

Rozwój organizacji | Rozwój firmMapowanie Procesów

Tworząc mapy procesów wyposażamy Przedsiębiorców w efektywne narzędzie, które buduje zaangażowanie zespołu i pomaga standaryzować procedury, czy zarządzać jakością. Świeże i profesjonalne spojrzenie na organizację przekłada się na skuteczność działań.

Sprawdź

 

Rozwój organizacji | Rozwój firmHR Business Partner

Możemy pełnić funkcję Twojego zewnętrznego działu HR, kompleksowo wspierając rozwój pracowników firmy. Działamy w sposób kompleksowy i systematyczny, na podstawie wcześniej zaakceptowanych rozwiązań.

Sprawdź

 

Strona główna