Strategia

Czy wiesz, że z 7000 przebadanych firm ze 130 krajów, aż 92% wie, że nie jest prawidłowo zorganizowana, a tylko 14% z nich wie, jak ta reorganizacja powinna wyglądać? Dobrze zdefiniowana strategia działania i skonkretyzowane oraz mierzalne efekty, jakie trzeba  osiągnąć, to klucz do realizacji celów biznesowych.

Nasza oferta:

globusRozwiązania Systemowe

Dobrze opracowane i wdrożone procesy mogą ułatwić realizację celów biznesowych. Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania z zakresu strategii personalnej firmy, planu zatrudnienia, systemów motywacyjnych i wielu innych tak, aby żyły i ewoluowały razem z Organizacją.

Sprawdź

 

Warsztaty StrategiczneWarsztaty Strategiczne

Dedykowane Właścicielom, Zarządowi oraz kluczowym managerom firmy. To doskonałe narzędzie do definiowania i realizacji założonych celów. Zadania jakie wykonujemy z wykorzystaniem warsztatów strategicznych mają zawsze charakter rozwojowy.

Sprawdź

 

okoAudyt Zasobów i Procesów

Audyt obejmuje analizę stanu obecnego zasobów ludzkich i towarzyszących im procesów pod kątem określenia potrzeb rozwojowych. Celem przeprowadzenia diagnozy jest przygotowanie Przedsiębiorstwa do realizacji wyznaczonych zadań w sposób zorganizowany, efektywny i zapewniający stały rozwój.

Sprawdź

 

lupaAnalizy Personalne

Audyt obejmuje analizę stanu obecnego zasobów ludzkich i towarzyszących im procesów pod kątem określenia potrzeb rozwojowych. Celem przeprowadzenia diagnozy jest przygotowanie Przedsiębiorstwa do realizacji wyznaczonych zadań w sposób zorganizowany, efektywny i zapewniający stały rozwój.

Sprawdź

 

piktogram z symbolem osoby i znakami tickModel Kompetencyjny

Stworzenie modelu kompetencyjnego buduje nie tylko świadomość managerów i kluczowych pracowników firmy, ale daje bazę, która może być podstawą wzrostu efektywności organizacji. Efektem naszych prac jest nie tylko profesjonalna dokumentacja,ale też konkretne umiejętności zdobywane przez pracowników oraz impuls rozwojowy dla całego zespołu.

Sprawdź

 

struktura, hierarchiaStruktura Organizacyjna

Dla naszych Klientów opracowujemy efektywne rozwiązania przystosowane do otoczenia rynkowego, w którym funkcjonują. Wspólnie opracowujemy m.in. mapy procesów, katalogi kompetencji, określamy zakres decyzyjności czy usprawniamy przepływ informacji, a do przeprowadzonych działań dostosowujemy strukturę organizacyjną.

Sprawdź

 

Mapowanie Procesów

Tworząc mapy procesów wyposażamy Przedsiębiorców w efektywne narzędzie, które buduje zaangażowanie zespołu i pomaga standaryzować procedury, czy zarządzać jakością. Świeże i profesjonalne spojrzenie na organizację przekłada się na skuteczność działań.

Sprawdź

 

uścisk dłoniHR Business Partner

Możemy pełnić funkcję Twojego zewnętrznego działu HR, kompleksowo wspierając rozwój pracowników firmy. Działamy w sposób kompleksowy i systematyczny, na podstawie wcześniej zaakceptowanych rozwiązań.

Sprawdź

 

Strona główna