banner z napisem analizy personalne utrzymany w niebieskiej kolorystyce

Analizy personalne

Rozwój organizacji powinien uwzględniać rozwój jej pracowników.

Przy odpowiednim zdefiniowaniu indywidualnych celów powiązanych z celami rozwojowymi przedsiębiorstwa tworzymy warunki dla dynamicznego wzrostu naszego biznesu.

Czynników, które powodują skuteczne działanie w tym obszarze jest wiele. Kluczowe elementy, które wymagają analizy to przede wszystkim:

 • Poziom kluczowych kompetencji społecznych wśród pracowników
 • Dopasowanie pracownika do stanowiska, powierzonych zadań, zakresu odpowiedzialności
 • Czynniki motywujące do pracy, w tym wewnętrznej motywacji poszczególnych osób
 • Wiedza organizacji o pracowniku – RECOGNITION
 • Zasady i skuteczność komunikacji wewnętrznej w organizacji
 • Poziom satysfakcji pracowników

Szczegółowe działania przygotowujemy indywidualnie, jednak działamy wg następujących zasad:

 • Poznanie celów definiowanych przez Zarządzających, wiedza o organizacji
 • Diagnoza sytuacji – badanie zespołów, indywidualne analizy
 • Opracowanie raportu obrazującego stan obecny
 • Przygotowanie zaleceń oraz rozwiązań rozwojowych
 • Skuteczne wdrożenie planu w życie organizacji – wzrost efektywności pracowników