Human Focus | Rozwój firmy | Modele kompetencyjne

Modele kompetencyjne

Potrzebne w przedsiębiorstwie kompetencje powinny wynikać z misji i strategii firmy. Stworzenie modelu kompetencyjnego buduje nie tylko świadomość managerów i kluczowych pracowników firmy, ale daje bazę, która może być podstawą wzrostu efektywności organizacji, optymalizacji realizowanych w niej procesów.

W tworzeniu modelu kompetencyjnego potrzebne są wiedza i doświadczenie. Doskonałe rezultaty daje również spojrzenie na firmę z zewnątrz: na realizowane w niej procesy oraz standardy pracy.

Powierz Human Focus stworzenie modelu kompetencyjnego. W naszej pracy, oprócz najwyższych standardów jakościowych, priorytetem jest przygotowanie rozwiązania „uszytego na miarę”, zgodnego z potrzebami firmy.

 

Jak pracujemy? Nasze działania możemy podzielić na 3 obszary:

 

  1. Weryfikacja stanu obecnego i zbieranie kluczowych informacji – część analityczna
  2. Praca z reprezentantami firmy, w tym warsztaty – część kreatywna
  3. Przygotowanie modelu – opracowanie dokumentacji

 

Efektem naszych prac jest nie tylko stworzony model kompetencyjny będący bazą do dalszych działań rozwojowych, ale także konkretne umiejętności pozyskane przez uczestników projektu oraz impuls rozwojowy dla pracowników przedsiębiorstwa.

Jesteś zainteresowany szczegółami?  Zapraszamy do kontaktu!

 

Konsultacja Powrót