banner z napisem rozwiązania systemowe utrzymany w niebieskiej kolorystyce

Rozwiązania systemowe

Dobrze funkcjonujące procesy, to takie, które żyją i ewoluują razem z Organizacją.

Nasi eksperci pokażą Państwu, jak dobrze opracowane i wdrożone procesy mogą ułatwić realizację celów biznesowych.

Obszary naszej działalności:

  • budowa, przebudowa i wdrożenie strategii personalnej firmy, polegającej na sformułowaniu własnej filozofii zarządzania zasobami ludzkimi,
  • opracowanie systemu planowania zasobów ludzkich (plan zatrudnienia) z uwzględnieniem przyjętej strategii i celów działania Organizacji,
  • wdrożenie systemu rekrutacji (dobór kadr) ściśle odpowiadającego na potrzebę Przedsiębiorstwa,
  • wartościowanie stanowisk pracy,
  • implementacja zasad wynagrodzeń i systemu motywacji,
  • wdrożenie / udoskonalenie systemu okresowych ocen pracowniczych,
  • wsparcie w zakresie zarządzania kompetencjami i wiedzą w Przedsiębiorstwie.

 

Współpraca z nami pozwoli Państwu zaoszczędzić czas na poszukiwanie rozwiązań, które będą najkorzystniejsze dla Organizacji.

 

Napisz do nas Powrót