Warsztaty strategiczne

 • Twoja firma osiągnęła sukces – przychody rosną, przybywa pracowników, organizacja się zmienia
 • Bieżące obowiązki przytłaczają, brak jest czasu na planowanie przyszłości
 • Przydałby się w Twojej firmie impuls rozwojowy, świeże spojrzenie
 • Brakuje Ci kompetentnych pracowników
 • Potrzebujesz dodatkowych kompetencji u swoich kluczowych managerów

Znasz takie sytuacje? Szukasz rozwiązania? 

Dobrze trafiłeś – pierwszy krok to Warsztaty Strategiczne z Human Focus

Warsztaty strategiczne to przede wszystkim praca rozwojowa. To działanie przeznaczone jest dla Właścicieli, Zarządu oraz kluczowych pracowników firmy. Na warsztat bierzemy przedsiębiorstwo, bądź jego część i realizujemy profesjonalne case study. W tej formule aktywnie pracujemy nad zagadnieniami o charakterze strategicznym dla Twojego biznesu.

To doskonałe narzędzie, które skutecznie pomaga w realizacji założonych celów. Zadania jakie wykonujemy z wykorzystaniem warsztatów strategicznych bywają różne. Część z nich znajdziesz na naszej liście.

 • Opracowanie nowej kompleksowej strategii przedsiębiorstwa
 • Opracowanie zmian, korekta dotychczasowej strategii przedsiębiorstwa
 • Opracowanie strategii pionu, obszaru – np. strategia produktowa, strategia sprzedażowa, model organizacji pionu obsługi Klienta
 • Wypracowanie zmian organizacyjnych w firmie
 • Opracowanie modelu komunikacji
 • Określenie oczekiwań Właścicieli / Zarządu dotyczących kierunków rozwoju firmy. Uzyskanie Konkretnych odpowiedzi na pytania
  • Dokąd zmierzamy?
  • Co jest dla nas ważne?
  • Co się dla nas liczy?
 • Rozwój kompetencji biznesowych uczestników warsztatów w szczególności:
  • zarządzania zmianą
  • analizy i syntezy informacji
  • kreatywności
  • obszaru komunikacji
 • Analiza sytuacji i identyfikacja wyzwań

Formuła Warsztatów jest zależna od celu, jaki ma być zrealizowany, co również determinuje ilość spotkań. Jeśli celem warsztatów jest opracowanie/modyfikacja strategii, to oprócz realizacji kilku spotkań konieczna jest aktywna praca zespołu projektowego w okresie pomiędzy poszczególnymi spotkaniami. Im bardziej strategiczne cele i więcej zadań do realizacji przez zespół, tym bardziej rozbudowana jest formuła warsztatów.

Szczegółowy zakres prac określamy po rozpoznaniu sytuacji, oczekiwań i potrzeb Klienta.

Warsztaty mogą być również wstępem do dalszych prac, takich jak:

 • AUDYT ZASOBÓW I PROCESÓW.
 • Stworzenie mapy procesów
 • Opracowanie dokumentacji organizacji
 • Opracowanie profili kompetencyjnych dla stanowisk
 • Przygotowanie reorganizacji firmy
 • Przygotowanie programu rozwoju kompetencji pracowników

Rynek szybko się zmienia, potrzebne są nowe impulsy rozwojowe

Konsultacja Powrót