Pomoc dla firm

Z niecierpliwością czekamy na uchwalenie ustawy dotyczącej pomocy przedsiębiorcom dotkniętym skutkami epidemii koronawirusa. Czy tzw. Tarcza Antykryzysowa faktycznie uratuje polskie firmy?

Poniżej prezentujemy niektóre z proponowanych rozwiązań:

 

  • Zapłata CIT do końca maja (lub lipca)

Ministerstwo finansów potwierdziło wydłużenie terminu na złożenie zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za ubiegły rok  do końca maja 2020 r., a dla organizacji pozarządowych do końca lipca br.

  • Zapłata zaliczki na PIT pracowników przesunięta o 3 m-ce

Istnieje również możliwość zapłaty podatku w ratach lub umorzenia płatności. Specjalny wniosek do urzędu skarbowego już wkrótce będzie dostępny online na dedykowanej rządowej stronie.

  • Wydłużenie terminu na sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych za 2019 r.

Przesunięcie terminu złożenia rocznych raportów obejmie wszystkich przedsiębiorców, bez względu na branżę, wysokość obrotów czy wielkość podmiotu.

  • Zwolnienie z opłacania składek na 3 m-ce dla mikrofirm i samozatrudnionych

Zwolnienie przysługuje jeśli przychody mikroprzedsiębiorcy / samozatrudnionego spadły o więcej niż 50% w stosunku do lutego 2020 r. Szczegóły oraz link do uproszczonego wniosku ZUS znajdziesz na stronie: https://bit.ly/2UliNJJ

  • Wydłużenie wypłacania zasiłku opiekuńczego

pracownikom-rodzicom opiekującym się dzieckiem do lat 8 w wyniku zamknięcia żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych i szkół. Procedura uzyskania zasiłku pozostaje bez zmian (pracownik wypełnia specjalny wniosek, a pracodawcy zatrudniający do 21 osób składają dodatkowo ZUS-Z3 lub ZUS-Z3a)

  • Dopłaty do pensji pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne

Dopłaty mają wesprzeć przedsiębiorców, którzy w wyniku epidemii odnotowali spadek obrotów, aby mogli utrzymać zatrudnienie. W tym celu zostaną wykorzystane fundusze UE w wysokości minimum 1,5 mld zł.

Dofinansowanie będzie mogło być przyznane przedsiębiorcom, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz organizacjom pozarządowym, zatrudniającym na umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne.  Wysokość wsparcia będzie uzależniona od skali spadku obrotów (spadek o co najmniej 30% to warunek złożenia wniosku). Wnioski o dofinansowanie będą przyjmować powiatowe urzędy pracy.

Pomoc będzie obowiązywać na okres nie dłuższy niż 3 m-ce i wypłacana co miesiąc.

 

kolorowe parasolki na tle błękitnego nieba