Maciej Truchanowicz

“Firma pozyskała pracowników na różne stanowiska – kierownicze, handlowe i techniczne. Kandydaci zatrudnieni za pośrednictwem Human Focus wyróżniają się wysokimi kompetencjami i dobrym podejściem do swojej pracy.”

Powrót