Employer Branding

Ogół działań, budujących rynkową pozycję firmy jako pracodawcy składają się na employer branding. Te działania tworzą bazę dla skuteczności firmy w wielu obszarach.

Odpowiednia pozycja pracodawcy jest kluczowa dla pozyskania i utrzymania pracowników. Działania EB powinny mieć charakter świadomy, systematyczny i długofalowy. Zanim rozpoczniemy te działania powinniśmy określić

  • Tożsamość – jaka jest nasza firma, jakie panują w niej zwyczaje i zasady?
  • Profil organizacji – jaka chce być nasza firma, jaką ma misję i wizję?
  • Wizerunek – jak firma jest postrzegana na zewnątrz i wewnątrz?

Elementami employer brandingu są

 

  • Employee Experience Management

Employee Experience, czyli ogół doświadczeń pracownika z danym pracodawcą, jego opinie i odczucia związane z okresem zatrudnienia w danej firmie. Podejmując się świadomego Employee Experience Management (zarządzania ogółem doświadczeń pracownika) możemy w holistyczny, kompleksowy sposób zarządzać kadrami.

 

  • Employee advocacy

Zjawisko employee advocacy poniekąd „dzieje się samo”. Do spontanicznych rozmów o pracy dochodzi przecież przy przy grillu, czy na rodzinnych imprezach. Pracownicy są obecni na Instagramie, LinkedIn, Twitterze czy Facebooku i spontanicznie dzielą się z innymi wieloma aspektami życia, w tym ciekawostkami z pracy. Jeśli motywacja pracownika i poziom identyfikacji z firmą (jej produktami, usługami, czy wartościami) są wysokie – pracodawca zdobywa wpływowego i wiarygodnego ambasadora marki.

 

  • Candidate Experience

Kontakt z naszą firmą mają osoby z zewnątrz w realizowanych procesach rekrutacyjnych. Bardzo prawdopodobne, że jest ich więcej niż pracowników.  To w jaki sposób obchodzimy budujemy z nimi relacje, ma bardzo istotny wpływ na pozycję firmy jako pracodawcy

 

W ramach Human Focus możemy przygotować i przeprowadzić działania związane z Emloyer Brandingiem. Podniesiemy znacząco pozycję rynkową twojej firmy jako pracodawcy, co wpłynie pozytywnie na rotację pracowników i podniesie skuteczność działań rekrutacyjnych.