banner z napisem struktura organizacyjna w niebieskiej kolorystyce

Optymalizacja struktury

Istnieją różne szkoły tworzenia organizacji. Na rynku obserwujemy zarówno organizacje turkusowe, jak i przedsiębiorstwa funkcjonujące w oparciu o struktury macierzowe. Te dwa przypadki obrazują skrajnie różne podejście do zarządzania. Kluczowe jest, aby droga rozwoju firmy była zgodna z wizją zarządzających i dopasowana do realizowanych celów.

Pomiędzy tymi dwoma skrajnymi przykładami istnieje szeroki wachlarz innych rozwiązań, z których możemy korzystać w organizacji. Nasze doświadczenia pokazują, że jeśli uznamy uporządkowanie i spójność za kluczowe determinanty rozwoju firm, to odpowiednia, dopasowana do potrzeb struktura organizacyjna przełoży się na realne korzyści biznesowe. Dla naszych Klientów opracowujemy efektywne rozwiązania przystosowane do otoczenia rynkowego, w którym funkcjonują. Do pracy przy projektach angażujemy kluczowe dla organizacji osoby, a dzięki wprowadzanym rozwiązaniom optymalnie wykorzystujemy zasoby organizacji.

JAK DZIAŁAMY:
  • mapujemy istniejące procesy i dostosowujemy do nich strukturę organizacyjną,
  • profilujemy stanowiska pracy,
  • opracowujemy katalog kompetencji,
  • optymalizujemy zakresy zadań,
  • przypisujemy odpowiedzialność do konkretnych stanowisk,
  • tworzymy karty stanowiskowe,
  • określamy zakres decyzyjności,
  • przygotowujemy mapę komunikacji i usprawniamy przepływ informacji.

Koncentrujemy się bezpośrednio na wydajności biznesu i realizacji celów. Dzięki dopasowanej do potrzeb strukturze organizacyjnej wiemy, jak skutecznie delegować odpowiedzialność, dedykować zadania, a dzięki profilowaniu stanowisk mamy świadomość,  jakich wykonawców zadań potrzebujemy najbardziej. Twój biznes ma być efektywny tu i teraz, powinien generować konkretne wyniki. Optymalna struktura organizacyjna pozwala wyeliminować chaos, dezorganizację i ułatwia firmie reagowanie na zachodzące na rynku zmiany.

Konsultacja Powrót