RPO – outsourcing procesów rekrutacji

Skrót RPO jednym będzie kojarzył się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, a innym z Regionalnym Programem Operacyjnym. W świecie HR może jednak oznaczać tylko jedno: Outsourcing Procesów Rekrutacyjnych (ang. recruitment process outsourcing).

kobieta pisząca na klawiaturze, odbierająca telefonCzym jest RPO?

RPO narodziło się w latach 90-tych w Stanach Zjednoczonych, skąd zawędrowało do Kanady i Wielkiej Brytanii, a obecnie szturmem podbija całą Europę. To kompleksowe zarządzanie procesem pozyskiwania pracowników, osiągane poprzez outsourcing.

Outsourcing

to zjawisko wydzielania ze struktur niektórych funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom. Jeśli więc prowadzenie księgowości Twojej firmy zlecasz biuru rachunkowemu – dokonujesz outsourcingu. Do najczęściej outsourcingowanych usług zaliczamy obsługę księgową, kadrowo-płacową, ale też zarządzanie dokumentami, szkolenia personelu, czy audyty.

 

RPO to outsourcing procesów rekrutacji. Agencja dostarczająca usługi RPO staje się partnerem na wyłączność i „częścią firmy”, odpowiedzialną za proces pozyskiwania i zatrudniania pracowników. To rozwiązanie kompleksowe, a przy tym bezpieczne – odpowiedzialność za wynik pracy spoczywa na usługodawcy. Ten reprezentuje klienta, wspiera jego cele biznesowe, a prowadzone działania dopasowuje do jego potrzeb.

 

Czym różni się RPO od klasycznej usługi rekrutacyjnej?

RPO to stała, często wieloletnia współpraca, w której usługodawca dostarcza nie tylko pracownika, ale przede wszystkim kompleksowe rozwiązania i usługi, w tym np. obsługę kadrowo-płacową pracowników, proces ich wdrożenia (onboardingu), czy szkoleń.

Firma odpowiedzialna za proces rekrutacji i zatrudnienia może realizować również szereg dodatkowych usług, takich jak:

 • ocena kadry,
 • wywiady mające na celu podniesienie jakości pracy / zbadania satysfakcji z pracy,
 • pełna obsługa kadrowo-administracyjna,
 • prowadzenie programów motywacyjnych i szkoleniowych etc.

 

Dlaczego firmy zlecają rekrutacje na zewnątrz?

ludzkie twarze, portretyBez względu na to, czy przedsiębiorcy decydują się całościowy outsourcing procesów rekrutacji, czy po prostu długofalową współpracę z agencją pracy, przyczyny są podobne:

 • niedobór talentów na rynku,
 • wysoka rotacja pracowników,
 • nieefektywność procesów (zatrudniają pracowników, ale nie spełniają oni ich oczekiwań),
 • czasochłonność procesów,
 • wysokie koszty.

Klienci często zwracają się do specjalistów branży HR również wtedy, kiedy zawiodły dotychczasowe metody – pożądani kandydaci nie odpowiedzieli na ogłoszenie (specjaliści i pracownicy o poszukiwanych kompetencjach często mają już dobrą pracę i nie szukają aktywnie nowej) lub wycofali się w trakcie procesu rekrutacji (tu powodem są często błędy popełnione przez rekrutujących).

Kto decyduje się na outsourcing procesów rekrutacji?

Na całkowite wydzielenie z firmy procesów pozyskiwania i zatrudniania pracowników decydują się najczęściej duże firmy, obsługujące kilkadziesiąt i więcej procesów rocznie. Wśród zleceniodawców RPO dominują firmy z branży IT, BPO, Centra Usług Wspólnych (SSC), sektor finansowy. To również świetne rozwiązanie dla firm, które wkroczyły w fazę dynamicznego rozwoju lub tworzą nowe struktury. Mniejsze podmioty częściej współpracują z konkretną agencją rekrutacyjną, każdorazowo zlecając usługi rekrutacyjne i rozwojowe ad hoc.

układanka z brakującym puzzlemKorzyści RPO:

 • budowa marki pracodawcy na rynku,
 • oszczędność czasu,
 • odciążenie pracowników (HR, kadry, managerowie),
 • przejrzystość kosztów i ich redukcja średnio o 30%,
 • pozyskiwanie pracowników dopasowanych do organizacji,
 • wypracowanie standardów rekrutacji i komunikacji z kandydatem,
 • doskonały employer branding (marka pracodawcy) i candidate expierience (wrażenia kandydata z procesu),
 • unowocześnienie, ujednolicenie procedur związanych z rekrutacją,
 • elastyczność (można przenieść całość procesów lub ich część – np. tylko rekrutacje specjalistów),
 • możliwość skupienia się na rozwoju i realizacji celów biznesowych.

Ryzyko?

Ryzykiem pełnego outsourcingu procesów rekrutacyjnych jest, tak samo jak w przypadku pojedynczych rekrutacji: brak strategii kadrowej w firmie, głębokie problemy organizacyjne i komunikacyjne. W tym wypadku nawet doskonali head hunterzy nie pozyskają dla firmy najlepszych pracowników (ze złą opinią i kiepskim wizerunkiem pracodawcy ciężko się walczy) lub nie wpłyną na zmniejszenie rotacji – w firmie o poważnych problemach organizacyjnych fluktuacja personelu jest nieunikniona. W tym przypadku, przed wdrożeniem RPO do firmy, warto przeprowadzić gruntowne zmiany. Pierwszym krokiem mogą być warsztaty strategiczne, audyt zasobów i procesów oraz dostosowanie struktury organizacyjnej do nowych realiów i potrzeb.