Mini słownik pojęć HR

Czy wiecie, że CX może wpływać na decyzje zakupowe? Czy uczestniczyliście kiedyś w Exit Intervew z prawdziwego zdarzenia? Hmm…. a może nie wiecie, o co chodzi? Jeśli nie – przygotowaliśmy dla Was mini słownik 7 pojęć z branży HR, które po prostu wypada znać 🙂

napis employer brandingEmployer Branding (marka pracodawcy) to budowanie wizerunku pracodawcy w celu przedstawienia firmy jako atrakcyjnego środowiska do rozwoju kariery zawodowej, uczynienie zatrudniającego „pracodawcą z wyboru”. Profesjonalny Employer Branding wymaga zintegrowanych działań zarówno w obszarze HR, jak i marketingu. Silna marka pracodawcy zmniejsza ryzyko rotacji, zmniejsza koszty rekrutacji, zwiększa zaangażowanie i motywację zespołu.
 
 
 
 
 
 
napis personal branding

Personal Branding (marka osobista) to strategia marketingowa polegająca na świadomym kreowaniu swojego zawodowego wizerunku jako zaufanego specjalisty czy eksperta w swojej dziedzinie. Profesjonalna reputacja pomaga w zdobywaniu nowych zleceń, nawiązywaniu branżowych kontaktów czy otrzymywaniu ciekawych ofert pracy. Więcej o PB piszemy TU
 
 
 
 
 
napis candidate experienceCandidate Experience (doświadczenie kandydata) – inaczej CX. To ogół doświadczeń i opinii, jakie kandydat wynosi z procesu rekrutacji, bez względu na fakt, czy udało mu się zdobyć posadę na proponowanym stanowisku. Na Candidate Experience składają się m.in.: treść prezentowanego ogłoszenia, czas trwania procesu rekrutacji, informacja na temat jego etapów, postawa rekrutera, atmosfera i pytania zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, transparentność proponowanych warunków zatrudnienia i obowiązków na stanowisku, informacja o fakcie i przyczynach odrzucenia aplikacji etc. Budowanie pozytywnego Candidate Experience przekłada się na konkurencyjność i pozycję pracodawcy na rynku pracy, a nawet, jak pokazały badania, przyszłe decyzje zakupowe kandydatów.
 
 
 
Napis onboardingOnboarding (wdrożenie)to końcowy, a jednocześnie kluczowy element rekrutacji. Polega na wspieraniu nowo zatrudnionego pracownika podczas oswajania z nowym otoczeniem i przejmowania nowych obowiązków. Polega na realizacji wielu pomniejszych kroków: przygotowania stanowiska pracy, oprowadzenia po firmie, przedstawienia zespołowi, przygotowania agendy pierwszego dnia w pracy, wyznaczenia opiekuna/mentora itp. W dobie rynku pracownika, pracodawcy starają się stworzyć wyróżniające się i jak najatrakcyjniejsze procedury onboardingowe (dobry onboarding przekształca się w pierwsze Employee Experience).
 
 
 
 
napis employee experienceEmployee Experience (doświadczenie pracownika) – nie chodzi tu o przebytą drogę zawodową i kwalifikacje pracownika, ale o zbiór jego doświadczeń i opinii – to spojrzenie na firmę jego oczami. Na Employee Experience składa się wiele czynników m.in. komunikacja wewnętrzna, struktura organizacyjna, różnorodność, możliwość rozwoju, kultura organizacyjna, otoczenie, dostępna technologia. Pracownicy z pozytywnym Employee Experience w naturalny sposób stają się ambasadorami firm, co przekłada się na kontakty z klientami, czy niższy wskaźnik rotacji. Ten stosunkowo nowy trend w zarządzaniu zespołem kładzie nacisk na budowanie pozytywnych doświadczeń pracowników w większym stopniu niż na – nie zawsze skuteczne –  systemy motywacyjne czy oceny zaangażowania.
 
 
 
napis well-beingWell-being (dobre samopoczucie) – to dbałość pracodawcy o dobrostan pracowników, konieczna w dobie zacierania się granic pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Na poczucie well-being składa się nie tylko bezpieczeństwo finansowe, ale też poczucie sensu pracy, jakość zawodowych relacji, środowisko pracy, stan psychiczny czy zdrowie fizyczne. Pracodawcy świadomi społecznej odpowiedzialności biznesu angażują się w programy podnoszące well-being w zespołach, w ten sposób obniżając koszty absencji chorobowych, ryzyko wypalenia zawodowego, czy częstych odejść z pracy. Firmy stawiają m.in. na pracę zdalną, elastyczny czas pracy, zwrot kosztów zajęć sportowych czy działania edukacyjne.
 
 
 
 
napis exit interviewExit Interview (rozmowa końcowa) – polega na przeprowadzeniu pożegnalnej rozmowy z pracownikiem. Odejście pracownika, zwłaszcza cenionego, nie należy do przyjemnych zdarzeń w życiu firmy, jednak bywa nieuniknione. Zanim jednak po raz ostatni uściśniemy sobie dłonie, warto poznać opinię pracownika o dotychczasowej współpracy i ewentualnych motywacjach do zmiany. Dzięki temu pracodawca pokazuje profesjonalne podejście, ma też szansę dowiedzieć się, dlaczego praca nie spełniła oczekiwań lub czy odchodzący pracownik poleciłby to miejsce innym. Jeśli to pracodawca rezygnuje z dalszej współpracy z zatrudnionym, rozmowa pożegnalna nabiera dla odchodzącego pracownika jeszcze większego znaczenia. Exit Interview to szansa na pożegnanie w najlepszym stylu.
 
 
Macie ochotę na więcej?

Przeczytajcie też o innych modnych pojęciach:

Multitasking

Feedback

Biasy

O autorze:
Katarzyna Łygan

Asystent Zarządu ds. Projektów Rozwojowych. Uwielbia letnie burze, upały, czworonogi i książki.
Powrót

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.